Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens van natuurlijke personen die direct of indirect iets over u vertellen. Als u klant bent bij ons, of als u contact met ons hebt, dan verzamelen we deze gegevens. Bijvoorbeeld doordat u uw naam en e-mailadres achterlaat op onze website. 

We verwerken persoonsgegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, maar ook van personen die interesse tonen in onze diensten. Of van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar we een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. 


Waarvoor kunnen we uw persoonsgegevens verwerken?
We kunnen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerken. We verwerken persoonsgegevens omdat u klant van ons wil worden.
We verwerken persoonsgegevens voor de automatische incasso.
We verwerken persoonsgegevens voor het maken van de diploma’s.
We verwerken persoonsgegevens (email en telefoonnummer) voor de planning, oproepen van de zwemles
Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een incassocontract met ons sluit, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze dienstverlening. 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden gedeeld met de RABOBANK omdat daar ons incassocontract loopt.
De gegevens die verwerkt worden bij het Zweminstituut Drunen worden niet voor marketingdoeleinde gebruikt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 
We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst 
Dit betekend dat het incassocontact en inschrijfformulier wordt vernietigd als de zwemlessen worden beëindigt. 
Het absenten vel wordt 7 jaar bewaard, op dit vel staat de naam (voor en achter) van de klant die bij ons zwemt.
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Binnen het Zweminstituut hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.


Welke rechten heeft u? 
U heeft bepaalde rechten op het gebied van gegevensverwerking. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die we verwerken. En deze te laten corrigeren als we uw gegevens onjuist hebben vastgelegd. Of het recht om te vragen om overdracht van uw persoonsgegevens van ons naar een derde. Ook heeft u het recht op bezwaar, het recht op beperking en het recht op gegevenswissing. 
Recht op informatie
Met dit Privacy Statement informeren we u over wat we doen met uw gegevens. Soms moeten we meer informatie geven. Bijvoorbeeld als we uw gegevens vastleggen in onze incidentenregisters. Dan informeren we u apart door middel van een brief, een bericht in uw berichteninbox of op een andere door ons gekozen wijze.
Recht op inzage en rectificatie 
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).
Recht op gegevenswissing 
U kunt soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van het Zweminstituut Drunen om de gegevens te verwerken.
Recht op beperking
U kunt vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken.
Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dat kan dat alleen als dat technisch mogelijk is. 
Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens
Verwerken we uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:
Zweminstituut Drunen B.V.
Industrieweg 11
5151 RV Drunen
info@zweminstituutdrunen.nl
0416 374057

Roel van Bladel